چهارشنبه 06 بهمن 1395
EN
دکتر محمد صادق قاضی زاده
تاریخ انتصاب 1390

تحصیلات

 • دکترای مهندسی برق - گرایش مهندسی قدرت- دانشگاه یومیست انگلستان 1376
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - گرایش کنترل - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1367
 • کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک - دانشگاه صنعتی شریف 1361

تخصص ها

 • کنترل مدرن
 • اقتصاد انرژی
 • امنیت شبکه
 • شبکه‌های الکتریکی هوشمند
 • الکترو مغناطیس

فعالیتهای اجرایی

 • معاون سابق وزیر نیرو
 • رئیس سابق دانشگاه صنعت آب و برق تهران
 • رئیس فعلی طرح ملی شبکه هوشمند برق ایران