ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
دکتر محمد صادق قاضی زاده
تاریخ انتصاب: 1390

تحصیلات:

 • دکترای مهندسی برق - گرایش مهندسی قدرت- دانشگاه یومیست انگلستان 1376
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - گرایش کنترل - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1367
 • کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک - دانشگاه صنعتی شریف 1361

زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی:

 • سیستم‌های تجدیدساختار یافته و بازارهای الکتریکی
 • شبکه‌های الکتریکی هوشمند
 • بهره‌برداری از شبکه الکتریکی

سوابق اجرایی:

 • معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو
 • معاونت برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی توانیر
 • رئیس دانشگاه صنعت آب و برق
 • مدیر کل دفتر خصوصی‌سازی صنعت برق ایران
 • رئیس هیات تنظیم بازار برق ایران
 • ریاست دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)