یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
EN
دکتر محمد صادق قاضی زاده
 • تحصیلات: دکتری برق – کنترل سیستمهای قدرت
 • سمت: ریاست پژوهشگاه نیرو
دکتر گئورگ قره پتیان
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: معاون پژوهشی
مهندس سید‌محسن مرجانمهر
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
 • سمت: قائم مقام ریاست و معاون فناوری
دکتر وحید وحیدی‌نسب
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: معاون پشتیبانی و منابع انسانی
دکتر منوچهر بیگلری
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: مشاور رییس پژوهشگاه نیرو در امور هیات‌ها و حوزه ریاست
مهندس صفر فرضعلی زاده
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • سمت: رییس پژوهشکده انتقال نیرو
دکتر مجید عمیدپور
 • تحصیلات: دکتری مکانیک
 • سمت: رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست
دکتر پرویز رمضانپور
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: رییس پژوهشکده توزیع برق