یکشنبه 28 مرداد 1397
EN
دکتر محمد صادق قاضی زاده
 • تحصیلات: دکتری برق – کنترل سیستمهای قدرت
 • سمت: ریاست پژوهشگاه نیرو
محمد کبیری اصفهانی
 • تحصیلات: دکتری برق ـ قدرت
 • سمت: قائم مقام ریاست ؛ سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت
دکتر گئورگ قره پتیان
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: معاون پژوهشی
مهندس سید‌محسن مرجانمهر
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
 • سمت: معاون فناوری
دکتر منوچهر بیگلری
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: مشاور رییس پژوهشگاه نیرو در امور هیات‌ها و حوزه ریاست
مهندس صفر فرضعلی زاده
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • سمت: رییس پژوهشکده انتقال نیرو
دکتر مجید عمیدپور
 • تحصیلات: دکتری مکانیک
 • سمت: رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست
دکتر پرویز رمضانپور
 • تحصیلات: دکتری برق
 • سمت: رییس پژوهشکده توزیع برق