ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
در سال 1404 هجری شمسی، پژوهشگاه نیرو موسسه‌ای است دانش بنیان، با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوری‌های صنعت برق و انرژی
 • مرجعیت فناوری‌های صنعت برق و انرژی
 • آینده‌نگری و نوآوری
 • مشتری‌مداری
 • یادگیری و بهبود مستمر
 • شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی
 • تعامل سازنده با مراکز علمی پژوهشی
 • مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای صنعت برق و انرژی
 • اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی، کلان، بلندمدت و با ریسک بالای صنعت برق و انرژی
 • ایجاد، توسعه و اکتساب فن‌آوری
 • حمایت از توسعه فن آوری و نوآوری
 • انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های آینده‌نگاری و سیاست پژوهی صنعت برق و ا نرژی در سبد پروژه‌های پژوهشگاه نیرو
  • تعیین حوزه های تحقیقات راهبردی و پیدایش فناوری‌های نوظهور در صنعت برق و انرژی
  • جهت گیری تببیین پژوهش با رویکرد انجام پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت
  • نظام مند نمودن فرآیند آینده‌نگاری و سیاست پژوهی
  • ارتقاء نقش پژوهشگاه نیرو در سیاست پژوهی و آینده نگاری صنعت برق و انرژی
 • ظرفیت سازی و حمایت از فن‌آوری های صنعت برق و انرژی
  • افزایش سهم پژوهشگاه نیرو در تامین فناوری های نوین صنعت برق و انرژی در سطح ملی
  • ایجاد نظام پایش تحولات فناوری در سطح بین الملل
  • تثبیت جایگاه پژوهشگاه نیرو در مدیریت فناوری
 • فراهم سازی زیر ساخت های توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (شامل : مرکز رشد شرکت های نوآور، پارک های فناوری و صندوق پژوهش و . . .)
  • افزایش نقش تسهیل گری علمی و فناوری شرکت های دانش بنیان و نوآور برق و انرژی کشور
  • ایجاد شبکه مراکز رشد و پارک های فناوری در صنعت برق
  • توسعه صندوق و حمایت از تجاری سازی نتایج پژوهش و حقوق مالکیت فکری
 • پژوهش با تمرکز بر پروژه های راهبردی و کلان ریسک بالا و حاکمیتی
  • افزایش سهم پژوهشگاه از تحقیقات راهبردی صنعت برق و انرژی کشور
  • اجرای پروژه هایی که بخش خصوصی تمایل و یا امکانات انجام کار آنها را ندارد
 • ظرفیت سازی برای به عهده گیری مرجعیت در پژوهش های صنعت برق و انرژی
  • ایجاد نظام مدیریت دانش بنیان و نشر دستاوردهای پژوهشی
  • ایجاد شهرت و برند برتر
  • ایجاد شبکه متخصصین در صنعت برق
  • افزایش نقش پژوهشگاه در تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • توانمند سازی پژوهشگران در صنعت برق و انرژی
  • استقرار نظام صلاحیت حرفه ای
  • حمایت از پژوهشگران برای توسعه فردی
  • توسعه و ارتقا منابع انسانی پژوهشگاه
  • روزآمد کردن و ارتقای نظام توانمند سازی کارشناسان و مدیران پروژه در انطباق با مدل شایستگی