یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
EN
فهرست گروه‌های پژوهشی مرتبط با حوزه مدیرت و اقتصاد و معرفی محورهای تخصصی هر گروه

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو
فهرست گروه‌های پژوهشی

حوزه‌ نیروگاه و تجهیزات دوار

حوزه‌ سازه‌ها و مطالعات فشارقوی

حوزه محیط‌زیست و مدیریت انرژی

حوزه الکترونیک و سیستم‌های قدرت

حوزه نرم‌افزار، شبکه و مخابرات

حوزه شیمی و متالورژی

حوزه مدیریت و اقتصاد