طراحی سایت
دوشنبه 25 آذر 1398
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اصغر نجفی

محل خدمت:گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

حامد محبی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: کارشناس پژوهشی

عباس یوسف‌پور

محل خدمت:گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
سمت: کارشناس پژوهشی

سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

داود محمدی

محل خدمت:گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی
سمت: کارشناس پژوهشی

مهرنوش هور

محل خدمت:گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
سمت: کارشناس پژوهشی

جمال عبداله‌پور

محل خدمت:گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

افسانه لاریمی

محل خدمت:گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

امیرحسین خلیلی گرکانی

محل خدمت:گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

محمد گل محمد

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

هدی مولوی

محل خدمت:گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
سمت: کارشناس پژوهشی

مهسا صدیقی

محل خدمت:گروه پژوهشی محیط‌زیست
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

آیدین غزنوی اسکوئی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: کارشناس پژوهشی

حمیدرضا آراسته

محل خدمت:گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

حمیدرضا پیرودین نبی

محل خدمت:گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

سمیه علی جانی

محل خدمت:گروه پژوهشی محیط‌زیست
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

صبریه چوبکار

محل خدمت:گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

علی صالحی شبستری

محل خدمت:گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

مجید رضائی آبادچی

محل خدمت:گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

فاطمه دبیر

محل خدمت:گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

مجید قهرمان افشار

محل خدمت:گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
سمت: کارشناس پژوهشی

مجتبی گیلوانژاد

محل خدمت:گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

محسن سلیمی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

محمدرضا جبارپور ستاری

محل خدمت:گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

محل خدمت:گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

مرتضی حسین پور امام

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

مهدی طبرزدی

محل خدمت:گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه
سمت: کارشناس پژوهشی

مهدی مظفری پور

محل خدمت:گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار

داور ابراهیمی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

جواد نورعلیئی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: کارشناس پژوهشی

سید سعید ضیائی طباطبائی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: کارشناس پژوهشی

مهدی رحیمی تاکامی

محل خدمت:گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
سمت: کارشناس پژوهشی

علی صلواتی زاده

محل خدمت:گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار